Termeni de utilizare

Prezenta pagină "termeni de utilizare" (« Condiţii ») stabileşte un contract între utilizator şi Liligo Metasearch Technologies, a cărei adresă este 9 rue Rougemont, 75009 Paris, France (« The Company », « Liligo Metasearch Technologies », « Liligo »,”noi”, “a nostră”, depinde de caz). Compania conduce site-urile www.liligo.com, www.liligo.fr, www.liligo.co.uk (« the Site ») şi motorul de căutare pentru călătorii liligo.com (în mod colectiv « Serviciul »).

Condiţiile, aşa cum sunt definite mai jos, pentru care, Politica de confidenţialitate este o parte integrată, definesc toate relaţiile stabilite între dvs. şi Serviciu, iar simpla folosire şi/sau consultare a serviciului, presupune, în mod automat şi necondiţionat, consimţământul dvs. total pentru toate condiţiile de utilizare.

Odigeo Paris Meta îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment prezentele Condiţii, fără vreun avertisment prealabil sau compensaţii. Deci, vă sfătuim să le consultaţi în mod regular.

1. DESCRIEREA SERVICIULUI

Acest serviciu vă permite să căutaţi produse and oferte disponibile în domeniul călătoriilor (precum bilete de avion), propuse de a treia parte inclusă (“Companiile Furnizoare”), conform criteriilor de căutare specificate de dvs, pe liligo.com.

Ca urmare a criteriilor dvs. de căutare, liligo.com trimite cererea dvs. mai multor furnizori susceptibili să ofere produse şi servicii corespunzătoare criteriilor dvs. şi să comunice rezulatele căutării sub forma unei liste ale acestor oferte găsite de liligo.com, pe cât posibil de relevantă.

Fiecare rezultat propus de liligo.com este însoţit de un "link adânc" care vă ghidează spre site-ul furnizorului. Făcând click pe acest link, sunteţi redirecţionaţi spre site-ul respectiv this, unde puteţi rezerva în mod direct produsul sau serviciul ales.

2. CONFIDENŢIALITATE/ DATE PERSONALE

Conform legii nr.78-17 din 6 Ianuarie 1978, numită "Computing Law and Freedom" ( Legea Serviciilor Computer-izate), aveţi dreptul opunerii, accesului, modificării şi ştergerii datelor personale aduse la cunoştiinţa Liligo Metasearch Technologies în timpul folosirii serviciului. Acest drept poate fi exercitat prin via e-mail către Liligo Metasearch Technologies, 9 rue Rougemont, 75009 Paris.

Baza de date a acestei informaţii a făcut obiectul unei declaraţii în faţa C.N.I.L. sub numărul de înregistrare 1145403 în numele Liligo Metasearch Technologies. Ne angajăm să nu vindem sau să comunicăm (unei a treia părţi) adresele de e-mail, care sunt în proprietatea noastră fără acordul preliminar al celei de a treia părţi interesate. Pentru orice informaţie adiţională în ceea ce priveşte folosirea datelor personale, în special în timpul participării la Beta-teste, vă recomandăm să citiţi secţiunea noastră cu privire la respectul faţă de «viaţa privată», care este parte integrată din prezentele condiţii, pe care, declaraţi în mod expres că le-aţi citit li acceptat.

3. LIMITE DE FOLOSIRE

Veţi beneficia de folosirea serviciului doar în scop privat and non-profit, fără a dăuna sau a încerca să dăunaţi bunei funcţionări şi veţi respecta prezentele condiţii. Vă interziceţi dvs. să folosiţi în mod ilegal serviciul, şi să faceţi în mod notabil rezervări înşelatoare sau speculative, precum şi de a încerca să obţineţi serviciul prin alte mijloace exceptând cele oferite de către Liligo Metasearch Technologies în acel scop.

Vă veţi abţine de la copierea, vinderea, revinderea sau exploatarea în scop comercial –oricare ar fi acesta- a oricărei părţi din serviciu, a folosirii de orice tip a serviciului, sau a accesului la acesta.

4. COMPASAŢIE

Vă angajaţi să garantaţi şi să împuterniciţi Liligo Metasearch Technologies precum şi companiile asociate sau afiliate, reprezentanţii, angajaţii, acţionarii, furnizorii şi partenerii acestuia, împotriva oricărui pericol, plângere sau cerere formulată de o a treia parte, ca şi consecinţă a violării din partea dvs. a Terms of utilizare; sau a violării drepturilor altora, a legii sau a ordinii. Această garanţie acoperind compensaţiile posibile de plată, precum şi taxele de avocat şi costurile legale în limite rezonabile.

5. MODIFICARE/ SUSPENDARE / ÎNTRERUPERE A SERVICIULUI

Liligo Metasearch Technologies îşi rezervă dreptul de a modifica, suspenda, sau întrerupe în mod temporar sau permanent oricare dintre servicii – şi aceasta, la orice moment fără informare în avans. Liligo Metasearch Technologies nu este responsabil pentru modificările dvs. sau ale celor de a treia parte, nici pentru orice fel de suspendare sau întrerupere a serviciilor.

6. RELAŢIA CU PARTENERII

Toate companiile care propun produse şi oferte accesibile la un serviciu de călătorie prin intermediul Serviciului nostru,sunt companii care nu depind de Liligo Metasearch Technologies. faptul că serviciul publică mai înainte menţionatele produse şi servicii nu constituie o relaţie de membru ale acestor companii pentru Serviciu, şi nici o recomandare să cumpere aceste produse sau servicii.

Relaţia dvs. comercială cu aceste companii, sau participarea dvs. la promoţii organizate de acestea, inclusiv plata şi livrarea serviiciilor, sau alţi termeni, condiţii, garanţii sau afirmaţii în legătură cu aceste operaţiuni este direct stabilită întredvs. şi and the compania care a propus aceste produse şi servicii, fără ca Liligo Metasearch Technologies să fie considerat responsabil de punerea la dispoziţie a acestor produse şi servicii. Acceptaţi faptul că Liligo Metasearch Technologies nu controlează site-urile acestor companii. Liligo Metasearch Technologies nu poate fi trasă la răspundere pentru conţinutul, reclamele, produsele, serviciile disponibile de pe sau de la site-urile acestor companii; la fel ca şi pentru colectarea, distribuirea, sau alt fel de utilizare produs de datele personale obţinute de aceste companii.

Ca şi consecinţă, recunoaşteţi că Liligo Metasearch Technologies nu poate fi tras la răspundere pentru nici o pierdere sau daună făcută, fie ca rezultat al relaţiei sau în termeni mai largi, ca rezultat al ofertelor făcute pentru serviciu de către companii .

Mai mult, recunoaşteţi că Liligo Metasearch Technologies nu poate fi considerat responsabil de nici o daună sau pierdere care pare a fi legată de folosirea sau încrederea în conţinutul, sau posesia serviciilor disponibile pe aceste site-uri sau surse externe.

7. DREPTURI DE PROPRIETATE Liligo Metasearch Technologies

Serviciulcomplet, identitatea vizuală a site-ului liligo.com precum şi a mărcii înregistrate liligo.com sunt proprietatea exclusivă a Liligo Metasearch Technologies şi sunt protejate de legea curentă a proprietăţii intelectuale sau orice altă lege. În consecinţă,nu aveţi voie sub nici o formă să reproduceţi, să reprezentaţi, să difuzaţi sau să modificaţi unul sau mai mult elemente produse pe liligo.com; nici total, nici parţial, nimic aparţinând Seviciului, în general; fără acordul sau întelegeerea expresă a proprietarului de drept. Liligo Metasearch Technologies

Aceleaşi condiţii se aplică şi conţinuturilor incluse în reclamele sponsorizate şi informaţiilor prezentate dvs. prin intermediul Serviciului , care pot fi protejate de drepturile de autor, marca de înregistrare, legea patentului sau de oricare altă lege recunoscută de legislaţia curentă.

8. ABSENŢA GARANŢIEI

SERVICIUL VĂ ESTE FURNIZAT « SUB ACEASTĂ FORMĂ », ACCESIBILĂ CONFORM DISPONIBILITĂTILOR SALE, ŞI FOLOSIREA ACESTUIA ESTE FĂCUTĂ PE PROPRIA DVS. RĂSPUNDERE. Liligo Metasearch Technologies NU OFERĂ NICI O GARANŢIE ŞI NU FACE NICI O AFRIMARE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ ÎN MOD SPECIAL, NU PREZINTĂ NICI O GARANŢIE A CALITĂŢII , PERFORMANŢEI, COMPATIBILITĂŢII SERVICIULUI CU UN ANUMIT FEL DE UTILIZARE ŞI A NON-VIOLĂRII CONDIŢIILOR DE FOLOSIRE A SERVICIULUI DE CĂTRE UTILIZATORII SĂI.

MAI MULT, Liligo Metasearch Technologies NU GARANTEAZĂ CĂ SERVICIUL VA CORESPUNDE ÎN MOD PERFECT AŞTEPTĂRILOR DVS., CĂ VA PREZENTA CONTINUITATE, CONVENABILITATE, ÎNCREDERE, PRECIZIE ŞI ABATERE DE LA ORICE FEL DE GREŞEALĂ, NICI CĂ PRODUSELE ŞI SERVICIILE ACHIZIŢIONATE PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI VOR CORESPUNDE ÎNALTEI CALITĂŢI LA CARE DVS. VĂ AŞTEPTAŢI.

9. RESPONSABILITATE LIMITATĂ

Subiect al măsurilor statuare şi legilor aplicabile, Liligo Metasearch Technologies precum şi companiile sale înrudite sau membrii, reprezentanţii, angajaţii, acţionarii, furnizorii şi partenerii săi nu pot fi consideraţi responsabili pentru nici o daună directă sau indirectă, pentru pierderile de profit, de clientelă, de date sau orice altă pierdere de propietate tangibilă sau nematerială care poate apărea ca urmare a utilizării sau imposibilităţii de a utiliza Serviciul, sau în mod general , a nici unui eveniment legat de Serviciu.

În mod particular, răspunderea Liligo Metasearch Technologies nu poate fi angajată în acte de pirataj parţial sau total al Serviciului sau în orice fel de daune cauzate de pirataj dvs. din direcţia unei a treia părţi implicate.

10. DIVERSE

10.1 Acordul complet. Termenii prezentelor Condiţii, inclusiv Liligo la dispoziţia dvs. stabilesc întelegerea dintre dvs. şi Liligo Metasearch Technologies, relevantă pentru prezentul obiect, anulează şi înlocuiesc toate aranjamentele şi acordurile asupra subiectului, oricare ar fi acelea.

10.2 Nulitatea parţială. În cazul în care unul dintre termenii sau una dintre condiţiile prezente se dovedeşte a nu fi validă, a fi falsă sau a nu putea fi aplicate, celelalte clauze ale contractului au aceeaşi putere.

10.3 Absenţa renunţării. Faptul că Liligo Metasearch Technologies nu presupune executarea unei obligaţii la momentul obţinerii unor rezultate tangibile, nu poate afecta în nici un fel drepturile celor din a treia parte de a cere executarea aceloraţi obligaţii, cu excepţia renunţării explicite în scris semnate de Liligo Metasearch Technologies.

10.4 Transferabilitatea. Liligo Metasearch Technologies este autorizată, în discreţie totală şi fără înştiinţare prealabilă, să renunţe la prezentul contract sau a oricărui drept tangibil prin virtute şi cu efect asupra subsidiarelor sale.

10.5 Legea curentă. Prezentul contract se află sub autoritatea şi interpretarea legislaţiei Franceze.

10.6 Instanţe competente. Orice acţionare în justiţie legată de prezentul contract va fi supus competenţei instanţelor juridice franceze.

10.7 Limbaj. Versiunea originală în limba franceză a prezentului contract poate fi trdusă în alte limbi. În caz de incoerenţă sau de diferenţă între versiunea franceză şi celelalte limbi, doar versiunea franceză este validă.

Ultima înnoire: 4 Martie 2014.

VIAŢA PRIVATĂ

Prezentul contract reprezintă politica liligo.com în ceea ce priveşte tratamentul datelor dvs. personale.

Vă amintim că, conform Legii N 78-17 din 6 Ianuarie 1978, numită Computing Law and Freedom, aveţi dreptul de opunere, acces, modificare, rectificare şi ştergere a tuturor datelor personale aduse la cunoştiinţa Liligo Metasearch Technologies în timpul utilizării Serviciului. Acest drept poate fi exercitat via e-mail către Liligo Metasearch Technologies, 9 rue Rougemont, 75009 Paris. Baza de date a acestor informaţii a făcut obiectul unei declaraţii în faţa C.N.I.L în numele Liligo Metasearch Technologies.

Când ne folosiţi serviciile, liligo.com colectează adresele IP publice ale conexiunii dvs. la internet. Orice căutare efectuată pe liligo.com este înregistrată de server-ele noastre, dar fără ca informaţiile legate de navigarea dvs. să fie divulgate. Cu toate acestea, luaţi aminte că este posibil să trebuiască sa dezvăluim anumite informaţii pentru a asigura furnizorii noştri că sunteţi utilizator Liligo.

liligo.com plaseză "cookies" pe computer-ul dvs. numai cu scopul de a îmbunătăţii calităţile de utilizator "prietenos".

Cu scopul de a ne îmbunătăţii uneltele de statistică şi măsurile de marketing, vom folosi "banner-e" pe liligo.com. Încă o dată, datele adunate de acestea nu vă pot afecta în nici un fel.

Cu excepţia utilizării ostile de către dvs. a liligo.com, sau doar dacă legea ne obligă , liligo.com nu împarte, vinde sau închiriază datele dvs. personale unei atreia părţi.

Buletinul informativ:

Buletinul informativ al liligo.com vă ţine la curect cu cele mai noi ştiri din lumea călătoriilor, ponturi şi cele mai bune oferte. Ce se întâmplă pe liligo.com rămâne pe liligo.com, deci nici o informaţie personală pe care ne-o furnizaţi nu va fi divulgată unei a treia părţi. Dacă nu mai doriţi această opţiune, făcând click pe butonul "Unsubscribe" de la baza fiecărui e-mail informativ, vă va facilita această opţiune.

Avertizare cu privire la Beta - Test:

În timpul participării dvs. la Beta - Testele organizate de liligo.com, ne puteţi furniza prenumele dvs. precum şi adresa de e-mail.

În acest caz, toate detaliile de folosire ale Serviciului se pot schimba, şi veţi fi identificat după adresa IP sau după adresa e-mail.

Comunicându-ne adresa dvs. de e-mail, acceptaţi că vom intra în contact cu dvs. pentru furnizarea de ştiri în legătură cu liligo.com.

La urmă, comunicându-ne adresele de e-mail ale prietenilor dvs. care doresc să participe la beta -testele noastre, acceptaţi ă îi contactăm în numele dvs. şi să le comunicăm această invitaţie.